OM BEWEHOLT REKLAM

Vår affärsidé är att hjälpa våra kunder med layout, produktion och montering till högsta möjliga kvalitet med korta leveranstider. Med vår långa erfarenhet och unika kunskaper, är vi väl förberedda för de höga krav våra kunder ställer. Vår moderna och specialanpassade maskinpark tillåter oss att anta de utmaningar vår bransch ställs inför.

0
startade John Beweholt sin verksamhet. Redan från början var skylttillverkning för byggbranschen en prioriterad specialitet.
0
tillverkade vi vår första byggskylt av aluminiumkassetter med text av självhäftande PVC-folie.
0
påbörjades datorisering av vår grafiska tillverkning. Första textplottern inköptes tillsammans med grafiska specialprogram och datorer.
0
konstruerade vi med hjälp av ELU-konsult de skyltstativ vi fortfarande använder för stora fristående skyltar.
0
flyttades verksamheten till moderna och väl anpassade lokaler på Nytorpsvägen i Täby.
0
investeras en 8-färgers macroprinter från NUR, med en produktions- bredd på 3,2 meter. Printern användes för framställning av skylt- och fasadvepor. Storformatsprintern har nästan helt ersatt de produktionsmetoder vi använt sedan slutet av 60-talet.
0
investeras en ny planbäddsprinter, AGFA Anapurna M, med en printbredd på 1600 mm. Denna används mest för tillverkning av plana skyltar och vinyl.
0
vår printer från NUR, ersätts av en miljövänligare printer från HP, med samma bredd och dubbel printhastighet. Vi siktar på ett behagligare klimat inom produktionen och miljövänligare produkter för slutkund.
0
ersätter vi vår UV-printer från AGFA med en nyare, bredare samt snabbare och effektivare printer från AGFA.
0
genomgår företaget ett ägarskifte. Fredrik & Johan som varit anställda i bolaget med en gemensam erfarenhet på 40 år, tillträder som nya ägare i företaget.
0
Vi firar 50 år i branschen! Investerar i ny Eco-solvent printer för att möta efterfrågan. Vi utökar vår kompetens med en utbildad orginalare. I oktober välkomnar vi Jonas, med flerårig erfarenhet från branschen, som ny medarbetare.